top of page

Androfobi

Fobiler toplumda sıkça görülen anksiyete bozukluklarıdır. Fobi, günlük hayatta bir duruma karşılık duyulan korkunun bireyin günlük, sosyal hayatını etkileme boyutunda seyretmesi olarak tanımlanabilir[1]. Cinsel ve sosyal bir fobi olan androfobi ise spesifik olarak erkeklerden anormal düzeyde korkma durumudur [2]. Erkek nefreti ve de güvensizliği olan misandri ile kesinlikle karıştırılmamalıdır ve androfobinin hem erkeklerde hem de kadınlarda bulunabilecek bir fobi olduğu unutulmamalıdır [2,3,4]. Androfobisi olan bireyler erkeklere karşı aşırı düzeylerde seyredebilen bir kaygı deneyimlerken aynı zamanda bazı bireylerde erkek bir bireyin düşüncesi bile anksiyete ataklarını tetikleyebilir[2,3]. Fobilerin altında mutlaka bir neden yatması gerekmez. Ancak androfobi, bireyin çocukluğunda yaşanmış travmatik olaylar sebebiyle ya da genetik ve çevresel faktörler nedeniyle oluşabilmektedir [2,3,4]. Androfobi semptomları arasında bireyin bir erkekle karşılaştığında ya da bir erkeği düşündüğünde yaşadığı korku ve gerginlik hissinin yanı sıra baş ağrısı, baş dönmesi, ağız kuruluğu ve kaslarda gerginlik sayılabilir.[2,3,4].


Fobinin teşhisi için bir test yoktur ancak eğer birey özellikle son 6 aydır erkeklerin varlığından geriliyor, korkuyor; bir erkek ona yaklaştığında bu gerginlik artıyor ve de bu durum sosyal hayatını etkiliyorsa bir psikoloğa danışması önerilir [2].


Androfobi birçok fobi gibi başa çıkılabilecek ve tedavisi bulunan bir fobidir [3]. Bu tedavi yöntemlerinden ilki maruz bırakma terapisidir. Bu yöntemde kişiler bir psikolog eşliğinde adım adım korkuya sebep olan kaygının kaynağına giderler [2,3]. İkinci yöntem ise bilişsel davranışçı terapidir. Bu terapi yönteminde amaç danışanın kendi kendinin terapisti olmasını sağlamaktır [2,3]. Androfobi özelinde bu yöntem, bireyin erkeklere karşı olan korkusuna farklı bir bakış açısıyla bakmasını öğretmenin yanında fobinin sebep olduğu fiziksel semptomları da azaltmayı hedefler [2,3]. Bunların yanı sıra stresi azaltmaya yönelik ilaçlar da doktorlar tarafından önerilebilir[3].


Kaynaklar

[1] (2021) “Fobi nedir?” Medicana

hg-2399

[2] Cleveland Clinic Medical Professional (2021) “Androphobia” Cleveland Clinic

https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/21987-androphobia

[3] E.Cirino (2018) “Androphobia” Healthline

https://www.healthline.com/health/androphobia

[4] J.Davidson (2021) “Androphobia(Fear of men): What is it,causes,treatment” Health Guide

https://ro.co/health-guide/androphobia-fear-of-men/


Comments


bottom of page