top of page

Genofobi

Cinsellik, insanın temel dürtülerinden biridir. Genofobi, kısaca cinsel ilişki fobisi olarak tanımlanabilir. Bu fobiye sahip kişiler herhangi bir cinsel davranıştan ya da yalnızca cinsel ilişkinin kendisinden korkabilirler [1]. Seks veya cinsel yakınlık korkusunu bazı kaynaklar erotofobi olarak tanımlayabilir. Erotofobi, cinsel ilişki korkusunun yanı sıra çıplaklık korkusu ve cinsel sıvı korkusu da dahil olmak üzere cinsel olan her şeyi kapsar. Erotofobi, genofobiyi tanımlamak için kullanılabilir; ancak genofobi, her türlü erotofobiyi tanımlamak için kullanılamaz [2].

Genofobi, basit bir hoşlanmama veya tiksinme duygusundan daha fazlasıdır. Cinsel yakınlaşmaya teşebbüs edildiğinde yoğun korku veya paniğe neden olabilen bir durumdur. Çoğu fobide olduğu gibi bu fobide de ana neden şiddetli travmaya, özellikle cinsel saldırı veya istismara maruz kalmaktır. Kültürel geçmiş ve aile beklentilerinin yanı sıra dini öğretiler de cinselliğe karşı tepkinizi etkileyebilir [1]. Genofobinin belirtileri arasında cinsel yakınlık düşünüldüğünde ya da bu ilişkiye girildiğinde ortaya çıkan ani, yoğun korku ya da kaygı, uyku bozuklukları, mide bulantısı, kas gerginliği, nefes darlığı, baş dönmesi, kendini hasta hissetme ve kontrolü kaybetme korkusu sayılabilir. Tüm bu belirtiler cinsel eylemler bağlamında gerçekleşir [2]. Genofobinin bir başka potansiyel nedeni de doğum korkusudur (Tokofobi). Bir kişi ağrılı doğum fikri hakkında yüksek endişe yaşıyorsa, bu endişe kişinin cinsel ilişkiden kaçınmaya veya cinsel ilişkiyi sorunun kendisi olarak görmesine yol açabilir [3].

Bilişsel Davranışçı Terapi (düşüncelerin ve inançların kişinin eylemlerini nasıl etkileyebileceğine odaklanan konuşma merkezli bir terapi) gibi teknikler, ilaçlarla birlikte genofobi tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır [4]. Tedavi tekniği hastadan hastaya değişir. Örneğin, cinsel saldırıya uğramış bir kişi için kullanılan terapötik teknik, cinsel yolla bulaşan hastalık korkusu olan bir kişi için kullanılandan tamamen farklı olacaktır. Bazı insanlara göre bir fobi için yardım almaya karar vermek zordur; ancak genofobinin hayatınız üzerinde büyük bir etkisi olabilir. Sosyal ilişkilerinizi etkileyebilir ve uzun vadede depresyona neden olabilir. Unutmayın: neredeyse tüm fobiler tedavi edilebilir. Korkunuzu tanımak ve yardım istemek, onu yenmenin ilk adımıdır.


Kaynaklar


コメント


bottom of page