top of page

Penisli Bireyler İçin Bedeni Tanımak

Hiçbir penis aynı değildir ve her biri özeldir. Uzunlukları, çevresi(kalınlığı), rengi, ereksiyon açısı ve görünümleri farklılık gösterebilir [1]. Penislerin çoğu, işlevlerini yerine getirmelerini sağlayan aynı anatomiyi içerir [2]. Penisli bireylerde cinsel organlar ikiye ayrılır; dış ve iç cinsel organlar. Dış cinsel organlar pübik kıllar, penisi oluşturan üç bölümden ikisi olan şaft ve glans (penis başı), frenulum, prepüs (sünnet derisi), üretral açıklık, testis torbası (skrotum) ve anüsten oluşur. İç cinsel organlar ise penisi oluşturan üç bölümden biri olan penis kökü, seminal vezikül, vas deferens, prostat bezi, bulboüretral bez, üretra, epididimis ve testislerden oluşur.


Pübik kıllar, kasık kılları olarak da bilinir ve seks sırasında sürtünmeyi azaltmak, bakteri ve diğer mikroorganizmaların başkalarına bulaşmasını önlemek ve cinsel organlar için en uygun sıcaklığı korumak gibi işlevleri vardır [3]. Penisin şaftı(gövdesi), penis ucundan alt karının bağlandığı yere kadar uzanır ve tüp gibi görünür. Üretra şaftın içindedir. Glans ayrıca penisin başı veya ucu olarak da adlandırılır. Üretral açıklık buradadır. Burası, ön ejakülat (pre-semenial sıvı veya zevk suyu), semen (meni) ve idrarın çıktığı yerdir. Frenulum, prepüsün penisin alt tarafıyla buluştuğu yerdir. Penis başının hemen altında küçük bir V gibi görünür. Genellikle eğer penis sünnet işlemi geçirmişse sünnetten sonra bir kısmı kalır ve birçok insan için çok hassastır. Prepüs(sünnet derisi), penis başını örten ve koruyan bir deri parçasıdır. Penis sertleştiğinde, prepüs geri çekilir ve penis ucu açığa çıkar. Bazen prepüs doğumdan hemen sonra sünnet edilir, bu yüzden bazı insanlarda bulunmaz. Penisin sünnet edilmesi insanlar için farklı anlamlara gelebilir. Kimi için dini bir ritüel, kimi içinse estetik bir operasyon olabilmektedir. Hangi anlama gelirse gelsin bir penisin sünneti, o penisin sahibi olan bireyin hür iradesine bırakılmalıdır ve kendisi için karar veremeyeceği bir yaşta bu operasyonun yapılması etik olmayabilir. Testis torbası (skrotum) penisin altında sarkan deri kesesidir. Skrotum testisleri tutar ve onların doğru sıcaklıkta kalmasını sağlar. Sıcaklığın düşük olduğu durumda testis torbası, testisleri vücuda yaklaştırır. Sıcaklığın yüksek olduğu durumda ise testisleri vücuttan uzaklaştırır. Skrotum buruşuk deriyle ve kıllarla kaplıdır. Skrotum büyük veya küçük olabilir, az veya çok kıla sahip olabilir ve rengi değişebilir. Bazı insanların bir testisi diğerinden daha büyüktür. Skrotum çok hassastır, bu nedenle herhangi bir çarpma veya bükülme son derece acı verebilir. Ancak birçok insan seks sırasında testislerine nazikçe dokunulmasından hoşlanır. Anüs ise rektumun açıklığıdır. Anüsün çok sayıda hassas sinir ucu vardır, bu nedenle bazı insanlar anal uyarımdan cinsel zevk alırlar [4].


İç cinsel organlara gelindiğinde ise penis kökü penisin vücuda bağlı en yakın kısmıdır. Pelvik tabanın yüzeysel perineal kesesinde bulunur ve dışarıdan görülmez. Penis kökü, üç erektil doku ve iki kas içerir [5]. Seminal veziküller, spermin içinde hareket ettiği sıvı olan semeni üreten iki küçük organdır ve mesanenin altında bulunurlar. Vas deferens, boşalma gerçekleştiğinde spermi epididimisten seminal veziküllere taşıyan uzun, dar bir tüptür. Her epididime bir tane bağlı olacak şekilde iki tane vas deferens vardır. Prostat bezi, spermin hareket etmesine yardımcı olan bir sıvı üretir. Ceviz veya golf topu büyüklüğündedir ve baskıya veya dokunmaya, birçok insanın hoşuna gidebilecek şekilde duyarlıdır. Bulboüretral Bez, boşalma öncesi ön ejakülat adı verilen bir sıvı üretir. Bu sıvı üretrayı boşalma için hazırlar. Sürtünmeyi azaltır, böylece sperm daha kolay hareket edebilir. Bulboüretral bezler prostatın altındadır, üretraya bağlıdır ve bezelye büyüklüğündedir. Ayrıca Cowper bezleri olarak da adlandırılırlar. Üretra, idrar (çiş), ön ejakülat ve semeni üretral açıklığa ve vücuttan dışarı taşıyan tüptür. Penis seks sırasında erekte olduğunda, idrar akışı üretrada bloke olur ve orgazm sırasında sadece semen çıkışına izin verir [6]. Epididimis ise, spermin olgunlaştığı bir tüptür ve testisleri vas deferense bağlar. Boşalmadan önce spermi tutar. Testisler, skrotumun içinde iki top benzeri bezdir. Testosteron gibi hormonlar ve sperm üretirler.
KaynaklarComments


bottom of page