top of page

İnterseks Hakkında Yanlış Bilinenler

İnterseks bireyler, erkek veya kadın bedeninin tipik ikili kavramlarının dışında cinsiyet özelliklerine sahip bireylerdir. Bu özelliklere genital organlar, gonadlar ve kromozom kalıpları da dâhildir.[1] Terim olarak interseks, içerisinde çok çeşitli bedensel varyasyonları barındırır. Bu varyasyonların bazıları doğumda görülürken, bazıları ergenliğe kadar belirgin değildir, hatta fiziksel olarak hiç görülmeyebilir.[1]


İnterseks hakkında yanlış bilinen durumlardan birisi, bireylerin kadın ya da erkek olarak doğduğunun düşünülmesidir. Bu düşünce tamamen yanlıştır, çünkü dünyada tipik kadın ve erkek bedenlerinin dışında cinsel niteliklere sahip milyonlarca insan vardır. Bu kişilerin büyük bir kısmı interseks olarak tanımlanmaktadır.[2]


İnterseks bireylerin her iki cinsel organa da sahip olduğu düşüncesi de yanlış bilgilerden biridir. Penise ve bir vajinal açıklığa sahip olan interseks bireyler vardır, ancak tamamen gelişmiş penis ve vajinaya aynı anda sahip bir kişiyle ilgili herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.[3]


Nadir sayıda interseks bireyin var olduğu düşüncesi, toplumdaki yanlış düşüncelerden bir diğeridir. Uzmanlara göre, interseks özelliklere sahip bireylerin doğum oranı %1.7’dir ve bu oran kızıl saçlı doğan bireylerin oranına yakındır. İnterseks bireylerin toplumda yetersiz temsiliyeti, bu düşüncenin temelini oluşturmaktadır.[2]


İnterseks hakkındaki belki de en yanlış bilinen durumlardan bir diğeri ise, interseksin düzeltilmesi gereken bir durum olduğu düşüncesidir. İnterseks çocuklarda, doğuştan gelen beden varyasyonunun büyük sağlık problemlerine yol açtığı vaka sayısı çok nadirdir. Aksine, varyasyonu değiştirmek için yapılan müdahaleler daha büyük hasarlara yol açmaktadır.[3]


Yapılan en büyük yanlışlardan biri de interseksi cinsel kimlikle bağdaştırmaktır. İnterseks bireylerin, herhangi bir cinsel kimlikle, özellikle de sıkça bağdaştırılan transseksüellikle, doğrudan bir bağlantısı yoktur. İnterseks terimi fiziksel cinsel özelliklere dairdir ve herhangi bir cinsel kimlikle ya da bireyin kimden hoşlandığıyla bir bağlantısı yoktur.[2]


Kaynaklar


Yorumlar


bottom of page