top of page

Genital Bölge Kılları: Vulva


İllüstratör: Eylül Yalçın

Vulva, dişi dış genital organları için kullanılan terimdir. Labia majora, labia minora, vestibül ve klitoristen oluşur [1]. Vulvar kıl folikülleri ve yağ bezlerinin doğumdan itibaren mevcut olduğu düşünülse de bu yapılar ergenlik döneminde adrenal bezler aktive olana kadar olgunlaşmaz [2]. Mons pubis ve labia majora’da kıl folikülleri bulunurken, labia minora, vajina ve üretra açıklığını da içine alan vestibül ve klitoris kıl folikülsüz yapılardır [1]. Genellikle 8-13 yaş arasında başlayan ergenlik sırasında ortaya çıkan ve menopoz ile grileşmeye başlayıp seyrekleşen, ikincil cinsiyet özellikleri arasında bulunan ve androjenlerin gelişiminde rol oynadığı genital (pübik) kılların oluşumu beş aşama ile tasvir edilmiştir [2, 3]:

  1. Pübik kıllanma yok

  2. Hafif pigmentasyonlu, az miktarda, uzun, labia majora ve mons pubis üzerinde, orta hat boyunca dağılan seyrek tüyler

  3. Kalınlığı ve kabalığı artmış, labia majora loblarını kaplamaya başlamış ve mons pubisin orta hattından lateral olarak dağılan kıllar

  4. Yetişkinlerde görülen ters üçgen konfigürasyonun sadece üst yan köşeleri eksik olacak şekilde dağılan kıllar, kasıklara doğru yayılma yok

  5. Yetişkin paterni olan ters üçgen şekline ulaşmış, kasıklara doğru yayılan sık ve yoğun kıllarHer evrenin gerçekleştiği yaş aralığı ve hızı bireysel olarak değişebilmekte olup, pübis üzerindeki kılların gelişimi genellikle dişilerde 14 yaş civarında tamamlanır; ancak tam yetişkin dağılımı yirmili yaşların ortalarına kadar tamamlanmayabilir [4].

Feremonal sinyalleşme yoluyla sosyal ve cinsel iletişimde rol oynadığına inanılan genital kıllar [4], bu bölgelerin dış etkenlere ve sürtünmeye karşı korunmasına yardımcı olmakla birlikte, özellikle vulva ve vajinanın nemli kalmasını sağlamaktadır [5]. Buna karşın, bazı bireyler estetik ve/veya hijyenik sebeplerle genital bölge kıllarını almayı tercih etmektedir.


Kaynaklarİçerik Üreticisi: Özge Efe
Editör: Ladin Toplu
27 Mayıs 2022 tarihinde güncellendi.

Comments


bottom of page